Obradoiros

Corpo

1. EXPRESIÓN CORPORAL E CREATIVIDADE: CONECTANDO COA ARTE DO MUSEO CCCC

Irene López Secanell (Florida Universitaria)

A partir dunha das obras de arte do museo, propoñerase unha actividade de expresión corporal ou instalación pedagóxica (segundo a exposición) que se desenvolverá de maneira cooperativa e/ou en grupo. Manteremos un diálogo ao redor da obra seleccionada, establecendo conexións entre as nosas vivencias e a obra mesma, plantexándonos preguntas que nos conducirán a explorar estas cuestións a través do corpo, o xogo e o movemento. Aprenderemos como, a partir dunha obra de arte, podemos integrar coñecementos de maneira transdisciplinaria.

2. UNHA MIRADA INCLUSIVA A TRAVÉS DA DANZA EDUCOCREATIVA

Cristina Puchades Adam (Institut de dansa educocreativa i social, IDES)

A danza no ámbito escolar achega numerosos beneficios, contribuíndo ao desenvolvemento integral dos nenos e as nenas, que aprenden por medio do movemento para expresarse e a relacionarse cos outros.

Neste taller vivencial, aprenderemos estratexias didácticas e recursos para deseñar dinámicas de danza na aula, adaptadas ás etapas, características e motivacións do noso alumnado, cunha linguaxe corporal alcanzable a todo o mundo. Realizaremos xogos didácticos, improvisacións pautadas e aprenderemos composicións coreográficas, mostrando o movemento na súa vertente máis lúdica.

3. A PERCUSIÓN CORPORAL: O CORPO MUSICAL

Enric Pizà

Todos temos un ritmo interior. Utilizaremos a percusión corporal como ferramenta creativa e social. A través de xogos, retos, ritmos e coreografías, descubriremos o noso propio son!. O corpo musical, un taller para soar, para compartir e facer música co instrumento máis antigo que coñecemos.

Persoas

4. A DOCUMENTACIÓN E O REXISTRO COMO FERRAMENTAS ARTÍSTICAS

Massa Salvatge Coop. V

A partir da experiencia propia das persoas no congreso, realizaremos un rexistro colectivo en diferentes formatos (audio, vídeo-foto, texto) xerando unha cartografía das aprendizaxes vividas e as sensacións que nos provoca a vivencia. Traballaremos sobre os posibles formatos e técnicas para aprender dos procesos educativos e artísticos na aula desde un punto de vista creativo. En cada taller xérase unha exposición temporal que se organiza finalmente nunha publicación dixital.

5. PROXECTO SUICIDAS: XOVES, FALAMOS?!. Proxecto educativo artístico para a prevención do suicidio adolescente en Secundaria

Enric Ortega Torres

O taller amosa os resultados da aplicación deste proxecto sobre a prevención do suicidio adolescente nos diferentes centros participantes e expón as dificultades atopadas por parte do profesorado e equipos de orientación para facelo posible. Móstranse as actividades realizadas polos máis de 1.300 alumnos e 130 docentes participantes e as diferentes solucións atopadas polos máis de 15 centros en todas as modalidades postas en práctica. Preténdese facer unha reflexión compartida sobre as formas de traballar accións de prevención de saúde mental nas aulas de Secundaria.

6. TRANSFORMAMOS PATIOS. FACENDO PATIOS VERDES COMO ESPAZOS DE BENESTAR

Eva Raga, Domingo, Isabel González Galindo (Fent Estudi Coop. V.)

O deseño dos espazos non é neutro. As nenas e os nenos aprenden cada día no espazo de recreo unha forma de posicionarse e relacionarse que influirá na súa socialización na idade adulta. O obxectivo do taller é afinar a mirada e tomar conciencia sobre a diversidade de visións e formas de habitar o patio. Trátase de aprender a detectar dinámicas discriminatorias e distribucións desequilibradas, que se producen na escola e que temos moitas veces normalizadas. Compartiremos ferramentas e aspectos clave para poñer en marcha un proceso de transformación e renaturalización do patio.

Palabra

7. EXPLORANDO A LINGUAXE A TRAVÉS DA REPRESENTACIÓN ESCÉNICA

Guillem Escorihuela Carbonell

Descobre un taller enriquecedor para educadores: Aprender como integrar propostas creativas, multidisciplinares e innovadoras nas áreas da Linguaxe, a Comunicación e a Representación. Desenvolve habilidades para a creación cooperativa na aula, deseña e avalía proxectos multidisciplinares e explora a intersección con outras áreas curriculares.

Desenvolve unha representación teatral única e aprende a integrar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. Unha oportunidade para transformar a experiencia de aprendizaxe dos estudantes. Apúntate e descobre novos xeitos de educar!

8. DE BOCA A ORELLA

Almudena Francés i Mora

Un conto ben contado é o camiño máis curto entre dúas persoas, para que quen escoita e quen conta se atopen a medio camiño, alí onde aparece o conto. Os contos son unha ferramenta moi potente para todas as etapas da educación, mesmo con aprendices maiores.

Neste taller buscaremos a propia voz narrativa, iniciarémonos en técnicas de narración oral e practicaremos recursos para captar a atención do auditorio. Aprenderemos onde atopar os contos máis adecuados: recompilatorios, recursos web... E iniciarémonos ao contar historias de vida.

9. CREACIÓN DE CAIXAS DE APRENDIZAXE A PARTIR DE ÁLBUMS E LECTURAS MULTIMODAIS

Margarida Castellano Sanz

Con este taller descubriremos os usos da multimodalidade na aprendizaxe de linguas. A través dunha aproximación práctica, integraremos álbums ilustrados e outros recursos multimodais para crear experiencias de aprendizaxe enriquecedoras, contextualizadas e personalizadas. Deseñaremos caixas de aprendizaxe que fomenten a comprensión lectora, o pensamento crítico e a creatividade. Esta é unha oportunidade ideal para innovar nas prácticas docentes e para motivar ao alumnado nunha contorna colaborativa, reflexiva e de comprensión do mundo que nos rodea.